slajd01.jpgslajd02.jpgslajd03.jpgslajd04.jpgslajd06.jpgslajd07.jpgslajd08.jpgslajd10.jpgslajd12.jpgslajd13.jpgslajd14.jpg


RODO - informacja

Szanowni Państwo,

zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO - informujemy, że:

I. Administratorem danych osobowych w Domu Pracy Twórczej REYMONTÓWKA w Chlewiskach jest Dyrektor, adres: Chlewiska 22, 08-130 Kotuń, adres e-mail: reymontowka [@] reymontowka.art.pl , tel. 25 642 01 01.

II. Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym do kontaktów z osobami, których dane dotyczą w sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy rozporządzenia 2016/679 – jest Pani Ewa Borzyńska. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można skontaktować się pisząc na adres e-mail: iod [@] reymontowka.art.pl lub adres siedziby wskazany w pkt. I.