Jeśli Nieustawione, wyrównanie jest definiowane w klasie .img_caption.none. Użyteczne, gdy chcemy umieścić obrazek pośrodku strony.
Jeśli Tak, jako podpis zostanie użyty tytuł obrazka.
Wczytaj pliki